Flere og flere bedrifter velger nå å benytte kunstig intelligens som et verktøy for økt verdiskapning.

Mulighetene er mange, og teknologien blir stadig enklere å ta i bruk. De siste initiativer i Agder er etableringen av M-AI og AI;Hub som begge har i oppgave å hjelpe bedrifter i alle næringer med å ta teknologien i bruk.

Presentasjon av M-AI

Presentasjon av M-AI og hvordan kunstig intelligens kan være viktig for både små og store aktører.

M-AI / Sentient

AI-Engineer forteller om grobunn for kunstig intelligens på Sørlandet, og mer om teknologien.

Sinpro

Alf Erik Andersen, daglig leder i SINPRO, har store ambisjoner for vekst i Lindesnesregionen, og de deler han med flere store og små bedrifter.

Gjennomføringsmodell

Dette er forretningsmodellen til M-AI

1
2
3
4
FASE 1
Oppstart
FASE 2
Forprosjekt
FASE 3
Hovedprosjekt
FASE 4
Avslutning av hovedprosjekt
FASE 5
Investering og implementering
FASE 1

Oppstart

SINPRO

1. Utlysning/innkallelse til start av utlysning med kurs
2. Kurs/workshop. Neste er 17.11.21 se arrangement

3. Prosjektutvelgelse

4. Publisering av de forskjellige prosjektene.

FASE 2

Forprosjekt

SINPRO og XBedrift AS

Utformes en samarbeidsavtale i forprosjektet med krav til bedrift, med blant annet krav om bedriftsinterne timer tilsvarende det som dekkes av SINPRO.

Aktører (Applica/Sentient) hver for seg eller sammen synligjør et potensiale gjennom en forprosjektrapport hos X AS

Involverer akademia, forskning, nøytral person for en bekreftelse

Vurdere samarbeid med MIL/AI;Hub

Varighet 1-2 måneder

Budsjett Ca 40 timer pr. aktør 

FASE 3

Hovedprosjekt

Aktør (Applica/Sentient/andre) og Bedrift AS

Bedriften velger selv aktør basert på bedriftsinterne krav,mål o.l.

Selve gjennomføringen og kostnadene i hovedprosjektet blir en avtale direkte mellom aktør og bedrift

Bør inneholde følgende punkter og premisser for gjennomføring:

Føring av bedriftsinterne timer

Varighet 1-xx måneder

Rapporterer til TFF (SINPRO) 1g pr måned (e.a)

SINPRO dekker deler av kostnader som vil være til gunst for M-AI.

F.eks rapportering prosjektrapport, inkludering av eksterne miljø inn i prosjektet, konkurranse element


FASE 4

Avslutning av hovedprosjekt

SINPRO

Prosjektrapport med forslag til løsning og investering leveres SINPRO (gjennomføring, egeninnsats, utfordringer,muligheter o.l.)

SINPRO, Aktør og bedrift o.a gjør sammen en vurdering om investeringen kan utløse midler fra virkemiddelapparatet

Prosjektet brukes inn i kurs, seminar og workshops for å utløse nye prosjekt ref fase 1.

Bistå med søknader til virkemiddelapparatet

FASE 5

Investering og implementering

Bedriften selv, eventuelt sammen med utfører.

Eget avtaleverk mellom partene.

Arrangementer

Ingen arrangementer å vise.