Kan vi avdekke leirbunn ved hjelp av kunstig intelligens og dermed redusere kostnader samt opprettholde garantier for leirbunn eller ikke. Vi har utført en forstudie sammen med Dagfinn Skaar AS

M:AI har sammen med Dagfinn Skaar AS utført en forstudie der målet er om vi kan utfra visse boringer predikere sannsynligheten for leirebunn. Dagfinn Skaar AS er et rådgivningsfirma innen bygg og anlegg med 30 ansatte. De har hovedkontor i Kristiansand, og avdelingskontorer på Hovden, Grimstad og på Vigeland.

Basert på data fra 1551 boringer ble det 6 ulike modeller brukt. Generelt så utføres testene med fast rotasjonshastighet hvor motstand og effekt for å holde denne hastigheten blir loggført. Dette blir da sammenlignet med fysisk gjennomgang av det jordsmonnet som faktisk detekteres. Dette brukes som data grunnlag for AI modellene

Denne forstudien viser til en sikkerhet på 76 % på å avdekke leirebunn med AI modeller. Vi påpeker at dette er en forstudie som gir indikasjoner og som gir oss muligheter for å gjøre et arbeid videre. Resultatene fra dette forstudiet samsvarer med data fra Norsk Geoteknisk Forening. Men M:AI anbefaler videre studier og tester for å predikere andre typer jordsmonn og potensielt heve prosentsannsynligheten.

M:AI takker Dagfinn Skaar AS for samarbeidet. Fra M:AI prosjektet har det vært Applica Consulting AS som har bistått med AI ingeniører.


Bildet er et illustrasjonsbilde og ikke relevant til undersøkelsene.