Salg er grunsteinen for de fleste bedrifter. Mye tid går i forarbeidet med å identifisere hvilke potensielle kunder som er mest aktuelle for dine tjenester. Hva om AI kunne forenkle denne jobben?

Identifiser de mest aktuelle kundene for dine tjenester med AI

Salg er grunnsteinen for de fleste bedrifter som leverer produkter og tjenester. En viktig brikke vil da være å identifisere hvilke kunder som er mest relevante for dine tjenester. Denne prossesen er å generere leads - det vil si å lage en liste av potensielle kunder rangert etter hvor aktuelle de er, med størst sjanse for å lande en avtale.

Slik det gjøres nå kreves det mye tid, arbeid og ferdigheter, og er i stor grad basert på erfaring og magefølelse. Dermed vil leads-listene også variere fra selger til selger. Hva hvis dette kunne gjøres automatisk med AI, og dermed la bedriften bruke ressursene sine effektivt, spisset mot de leadsene som har størst potensiale for både langsiktig- og raskest mulig profitt. En AI vil kunne lære seg sammenhengen mellom "gode" kunder sammenstilt mot offentlig tilgjengelig data, med evne til å kontinuerlig forbedre seg.

I dette forprosjektet undersøker Sentient sammen med Digiserv potensialet for en slik løsning.