M:AI har utforsket muligheten til å skape en digital opplevelse av Lindesnes fyr med AI og meteorologisk data.

Lindesnes fyr, som Norges eldste fyrtårn, er selve hjertet i Lindesnes. Internasjonalt genererer fyret stor interesse og mange turister besøker det værutsatte kystområdet hvert år. Helt siden 1800-tallet har det blitt loggført målinger på bølgehøyde, vær, vind og mer.

Med SHORES OF LINDESNES er målet å lage et digitalt fyrtårn slik at alle kan få mulighet til å oppleve Lindesnes fyr, hvor vær og klima spiller en sentral rolle. I et forprosjekt sammen med M:AI undersøkes mulighetene til å ta nytte av værdataen for å lage unike digitale opplevelser, hvor AI kan være en viktig brikke for å frembringe dette.

Som en liten forsmak har Sentient lagd en demo der kunstig intelligens (basert på NERF) blir tatt i bruk for å generere en "3d-verden", ved å "sy sammen" noen få bilder tatt med mobil:
AI-generert verden fra bilder tatt med mobil rundt Lindesnes fyr
AI-generert verden fra blider tatt med mobil foran Lindesnes fyr

Interessen for prosjektet er stort og arbeidet fortsetter med å utvikle konseptet videre.