M:AI har gjennomført en forstudie innen Kunstig Intelligens for å analysere noen deler av prosessene til GE Healthcare. Motivet er om Maskinlæring kan avdekke «flaskehalser».

GE Healthcare er en bedrift med kontinuerlig søkelys på forbedringer i samarbeid med sine ansatte. Vi vet at bedriften er unik og har en markedsandel på over 40% på verdensbasis. M:AI har gjennomført en forstudie innen Kunstig Intelligens for å analysere noen deler av prosessene. Motivet er om Maskinlæring kan avdekke «flaskehalser».

M:AI benytter lokal ekspertise og kompetanse med Sentient og Applica. I forstudien med GE Healthcare har begge bedriftene bidratt. Det er Jørn Bersvendsen fra Applica og Christian Jenssen fra Sentient som har vært og arbeidet i Ramslandsvågen.

Det er mange faser, steg og sekvenser i de ulike prosessene. Slik at det er et komplekst system for menneskelig observasjon, analyser og vurderinger. I denne forstudien ble dette delt inn og satt i system for maskinlæring. Uten å bli for detaljert eller dypdykk inn i kunstig intelligens terminologien så avdekket forstudien interessante funn. Det vil si at forstudien ikke har forbedret prosessene, men den har observert og konkludert med at det er «saker» å arbeide og studere videre i enda dypere analyser.

Disse funnene er så interessante at GE Healthcare har investert egne midler for å arbeide videre med. M:AI er meget tilfreds og vi er veldig spent om vårt bidrag kan være en spore til at GE Healthcare kan gjøre ytterligere grep i sitt innovative virke.