Oppdrettsnæringen krever enorme mengder fôr før fisken havner på matfatet. Når store deler av kostnadene i næringa er fôret er det essensielt å minimere svinn - kan AI redusere forstøving av pellets?

Reduser fôrstøving av fiskefôr for oppdretsnæringen med AI

Oppdrettsnæringen er en av Norges viktigste næringer. Opp mot 50% av kostnadene er selve fôret i form av pellets. Nettopp derfor er det kritisk å minimere mengden fôrsvinn, der forstøving av pellets er mye av grunnen. Spørsmålet blir da: hvordan kan man redusere mengden fôrsvinn?

Fôringen skjer ved at pellets sendes fra fôrsilo til merder gjennom et rørsystem. I løpet av reisen kolliderer pellets i røret og brytes opp. Utfordringen vil da være hvordan viftehastigheten kan kontrolleres kontinuerlig, på en optimal måte. Får man dette til vil man redusere forstøving, unngå blokkering og samtidig oppnå tilstrekkelig spredning av fôret.

I dette forprosjektet med GOT undersøkte vi muligheten for å ta i bruk AI til nettopp dette. Nåværende metodikk er en tidskrevende og manuell prosess som krever spesialkompetanse. Det oppstår stadig endringer, som vil kreve nye tilpasninger. AI har potensialet til å kunne:

  • Justere og optimalisere luftgjennomstrømninga i sanntid
  • Kontinuerlig forbedres og være robust for endringer i oppsettet
  • Lære seg optimal kontroll spesielt tilpasset fôrsystemet