I Laksetrappa er det idag et kamera som filmer fisk. Dette må de se gjennom og manuelt telle fisk. Vi ble utfordret på å automatisere dette.

Kvåsfossen Villakssenter, er en av 4 nasjonale villakssentere i Norge. I forbindelse med laksetrappa i Kvåsfossen er det et opplevelsessenter med flott utsikt ned i Kvåsfossen. Her forteller de om laksens liv, hvordan den vandrer fra elv til hav og tilbake igjen. 

Statsforvalteren krever at det telles og innrapporteres. Både laks men også andre sorter. Da er manuell gjennomsyn både tungvint og svært tidkrevende. 

M:AI har vært på befaring i Kvåsfossen, og vi har sett på andre mulige prosjekter som relaterer seg til "vision" og telling. I Finnmark og spesielt i Berlevåg er det gjort tilsvarende opplegg, men da med fokus på å observere pukkellaksen. Pukkellaks kan også bli en utfordring på Sørlandskysten. Lakseoppdrettere bruker også Vision til å både telle men også observere vekst og størrelse. I Flødevigen gjør de undersøkelser på ansiktsgjenkjenning av fisk. Slik at det er flere sammenlignbare prosjekter. 

I Kvåsfossen er det et kamera som benyttes, men det er tekniske utfordringer mht blant annet oksygen og bobler i elva når den elva er kraftig, mye vannføring. Noe som da reduserer kvaliteten og risiko for å telle feil. 


Vi arbeider over en tid med Kvåsfossen med forslag til veien videre, men utfordringer mht kostnader til strøm gjorde at Kvåsfossen måtte lukke og stenge før sesongen var over slik at prosjektet stoppet opp. Men med noen investeringer mener vi at det ville vært fullt mulig å automatisere tellingen og også skille mellom villaks, sjøørret, sjørøye og pukkellaks fra hverandre. En teknisk bedre løsning kunne også gitt bedre online opplevelser for Kvåsfossen.